je okenní a dveřní systém.
– tříkomorový systém
– součinitel tepelného prostupu rámů: Uf v rozmezí 0,6 – 1,23 W/m2K
– izolační vložky pro přerušení tepelného mostu šířky 45 mm jsou vyrobeny z inovačních materiálů
– konstrukční hloubka profilů: 90 mm – rám a 99 mm – křídlo – možnost kování dveří systémem válečkových pantů s velkou nosností
– nový standard založení okenních tabulí do profilů (zvětšená hloubka – významně zlepšuje tepelné a konstrukční vlastnosti systému)
– inovační systém odvádění vody z konstrukce
– stejný typ rohovníků a T-spojovníků ve vnější i vnitřní komoře profilů s důsledkem snížení množství příslušenství a potažmo snížením nákladů výroby
– stejný druh izolační vložka v okenním křídle a okenním rámu
– snížené množství zasklívacích lišt a těsnění se zachováním stejně široké možnosti zasklívaných tlouštěk
– široký sortiment použitelného kování – nový typ rohovníků, který umožňuje vyhnout se kolizi šroubů v případě použití typu kování pro PVC okna
– možnost zasklívání zvenčí
– řešení použitá v systému STAR umožňují, při zachování vlastností systému STAR využít některých předností jiných systémů Aliplast, jedná se především o vzhledové prvky konstrukcí renovačního Luxusu, systému imitujícího ocel Steel Look anebo systému Vision (skryté křídlo)
– moderní a elegantní design finálního výrobku se špičkovými tepelně-izolačními vlastnostmi