Imperial je tříkomorovým systémem s přerušeným tepelným mostem do konstrukcí oken, dveří a vitrín. Univerzálnost využití tohoto systému je dána jeho vhodnými parametry stavební hloubky 65mm (rámy oken, dveří, sloupky a křídla dveří) i 74mm (okenní křídla), dále tloušťky stěny 1,7-2,0mm při maximálních rozměrech konstrukce okenního křídla o šířce 1200mm a výšce 2400mm nebo šířce 1300mm a výšce 2200mm. Do tohoto systému je potom možno použít sklo o tloušťce 4-51mm.

SPECIFIKACE VÝROBKU
systém materiál hloubka rámu hloubka křídel tloušťka zasklení typ oken
IP hliník /polyamid 65 mm 74 mm 4-51mm fixní okna, vitríny,
otevíravo-sklopná okna
IP i+ hliník /polyamid 65 mm 74 mm 4-51 mm fixní okna, vitríny,
otevíravo-sklopná okna
TECHNICKÉ ÚDAJE
systém
součinitel prostupu tepla Uf*
spárová průvdušnost
odolnost proti zatížení větrem
vodotěsnost
IP Uf od 1,57  W/m2K Třída 4; ČSN EN 12207 Třída 4; ČSN EN 12210 Třída E1350; ČSN EN 12208
IP i+ Uf od 1,28  W/m2K Třída 4; ČSN EN 12207  Třída 4; ČSN EN 12210 Třída E1350; ČSN EN 12208

* Tepelná izolace je závislá na použitých profilacích a použitém zasklení.